Wie leest er nog Van Schendel?

Eerder dan Wolkers, ’t Hart en Siebelink schreef Arthur van Schendel over de beklemming van het calvinisme. Bovendien wekte hij in De Waterman (1933) met zijn enorme verbeeldingskracht het Hollandse rivierlandschap van begin negentiende eeuw tot leven.