Ithaka

Dichterscollectief Ithaka werd in 1998 in Utrecht opgericht en heeft sindsdien in wisselende samenstellingen voortbestaan. Tijdens de vier jaarlijkse bijeenkomsten staat steeds een dichter centraal en bespreken we eigen gedichten, die we deels naar een opgegeven thema hebben geschreven. Bijvoorbeeld ‘zelfportret’ bij de behandeling van gedichten van Pieter Boskma (o.a. zijn bundel ‘Zelf’) of ‘utopia’ naar aanleiding van het werk van Hanny Michaelis. Omdat kwaliteit tijdloos is, behandelen we dichters uit alle tijdvakken.

Doel van onze bijeenkomsten is, behalve het delen van onze liefde voor poëzie, ons door gevestigde dichters én door elkaar te laten inspireren om zo zelf beter te worden als dichter. Bloemlezingen van onze poëzie verschenen in 2002 (‘Onbekende havens’) en 2012 (‘Zomermorgens’). Ook organiseert Ithaka voordrachtsavonden. Verschillende dichters hebben in tijdschriften en overzichtsbundels gepubliceerd.

We zijn op dit moment op zoek naar dichters om onze gelederen te versterken. Heb je belangstelling, stuur dan een proeve van je werk en een korte motivatie naar mvdberg@defactortaal.nl