Over mij

deFactorTaal – Mathijs van den Berg

Neerlandicus. Lezer en schrijver

Schrijven
Schrijven doe ik al mijn hele leven. Als kind al gedichten, dagboeken en vakantielogboeken, later ook verslagen en satirische stukken naar mijn helden Koot & Bie. Waterschapsheuvel en Ratten (van Maarten ’t Hart) inspireerden mij tot een eerste ‘roman’. Tijdens mijn studie Nederlands schreef ik poëzie, die ik altijd voor mezelf heb gehouden.

Lezen
Daarnaast las ik: Nederlandse literatuur en wereldliteratuur. De avonden en Bij nader inzien waren mijn lievelingsboeken. Hermans en Nescio waren van begin af aan bewonderde schrijvers. Omdat je in de jaren tachtig als student nog de tijd had, besteedde ik hele dagen aan lezen. Ik studeerde af op romans van Willem Brakman en Louis Ferron, inmiddels vergeten, maar grote schrijvers.

Lezen en schrijven
Ik kwam in het onderwijs terecht. Ondanks het grote beslag dat het leraarschap op mijn vrije tijd legde bleef ik schrijven. Veel gedichten, verhalen, twee romans (van wisselende kwaliteit), dagboeken. Ook las ik zoveel mogelijk, en niet alleen ‘voor mijn lijst’. Voor de plaatselijke boekhandel interviewde ik schrijvers (zie onder). Ik sloot mij aan bij dichtclub Ithaka, waarin gedichten van gevestigde dichters én van elkaar worden besproken.

Fulltime schrijven
Nadat ik het onderwijs verliet ging ik fulltime schrijven. Recensies en artikelen over jazz en poëzie voor respectievelijk Jazzenzo, Jazzism, Awater en Literair Nederland. Voor de laatste ook columns en recent de rubriek ‘Hoop op heruitgave’ over klassieke literatuur. Ik schreef nog twee romans. Publiceren blijkt moeilijk omdat iedereen schrijft en de mode regeert.

Website
En dan is er deze website, waarmee ik in 2011 begon. Dankzij technologische ontwikkelingen kunnen we allemaal onze eigen uitgever zijn. Internet betekent de ultieme creatieve vrijheid. In 2018 begon ik een literair blog waarop ik aandacht vraag voor favoriete schrijvers en inga op ontwikkelingen in de literaire wereld.

Interview met P.F. Thomèse in Boekhandel Den Boer in Baarn op 27 mei 2015

Interview met Thomas Rosenboom in Boekhandel Den Boer op 8 januari 2013 (foto Roeland de Bruyn)