De hijgerige sportlobby (oproep tot nieuwe lobby’s deel II)

De discussie over de keuze voor winter- of zomertijd is alweer in de kiem gesmoord: te lastig, volgens de Europese ministers van transport (die hier blijkbaar een kernrol in vervullen). Ik begrijp eerlijk gezegd niet waarom hier discussie over is: wie wil er nou dat het hartje winter pas om kwart voor tien licht wordt? Je leidt dan al zo’n mollenbestaan. Mijn ogen gaan pas na kerst weer een beetje open. Overigens moet in onze geautomatiseerde tijd (!) de overgang van winter- naar zomertijd en andersom helemaal niet lastig zijn. De brexit zorgt straks voor grotere problemen. Geen aandacht meer aan besteden dus. Maar de hele kwestie gaat in 2021 opnieuw spelen.

Opvallend was de waarschuwing van de sportlobby. Dat zijn natuurlijk types die altijd vooraan willen staan. Opvallend was ook de aandacht die ze er meteen voor kreeg, ergens voor in het NOS-journaal. Sport is belangrijk, nietwaar?

In beeld kwam de dramatische tronie van de directeur van het NOC-NSF, Gerard Dielessen, die het onwetende volk er graag op wilde wijzen dat invoering van de wintertijd ten koste zou gaan van de sport: we hebben dan ‘s avonds een uur minder om te sporten. Het was duidelijk: ons zou weer iets worden afgepakt.

De volksgezondheid kon volgens Dielesen in gevaar komen. Ook zei hij dat het gevolgen kon hebben voor de medaillespiegel (dat woord alleen al), alsof iemand – buiten het NOC-NSF en Willem-Alexander – daarvan wakker ligt. Verder wees hij op de hoge energiekosten in de winter; het duurzaamheidsargument wordt tegenwoordig wel vaker misbruikt.

Medici pleiten juist voor de invoering van wintertijd: ochtendlicht is goed voor de nachtrust en de hormonale huishouding, ochtendlicht zet je aan de gang. Het lijkt me dat we beter naar deskundigen kunnen luisteren dan naar mensen die hun hobby in gevaar zien.

De vraag is trouwens of dat laatste zo is. Fietsen en hardlopen kun je ook in het donker en zo eng is dat in het dichtbevolkte en goed verlichte Nederland niet. Ook bij wintertijd is het ’s avonds lang licht en als het zomertijd blijft, schuif je in november bij de avondval net achter de boerenkool. Dat wordt dan hoe dan ook de sporthal of de sportschool (waar zomers ook al heel veel wordt gesport).

Van Dielesen mag overigens ook alles blijven zoals het is. Dan is (bijna) iedereen weer gelukkig.